Spara och eller skrivt ut som PDF-fil

Integritetspolicy vid användning av Parship - Version: 2020-08-17


Tack för att du valt Parship! Här kan du se vilken information Parship samlar in, hur vi behandlar uppgifterna och vilka alternativ du har som registrerad. Ansvarig för behandlingen av uppgifterna är PE Digital GmbH (“Parship” eller nedan”vi” eller ”oss”).

Information om behandling av personuppgifter i samband med cookies och annan spårningsteknik när du använder webbplatsen Parship kan hittas här.

Information om behandling av personuppgifter i samband med spårningstekniker när du använder Parship-appen kan hittas här.

Innehållsförteckning:

Kontakt/Personuppgiftsansvarig

PE Digital GmbH ansvarar för personuppgiftsbehandling om inget annat anges i detta meddelande om dataskydd.

Om du vill kontakta oss, når du oss här:

PE Digital GmbH, Kundsupport Parship Sverige, Speersort 10, 20095 Hamburg, Tyskland, +49 (0) 40 460026 - 163 (fax), privacypolicy@parship.se (e-post).

Vår personuppgiftsansvarige når du här:

Dr. Stefanie Wegener, privacypolicy@parship.se (e-post)

Vi eller vår personuppgiftsansvarige står till ditt förfogande för information och förslag om dataskydd.

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Personuppgifter innebär all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person (t.ex. namn, adress, telefonnummer, födelsedatum eller e-postadress).

Vid behandling av personuppgifter innebär detta att vi t.ex. samlar in, sparar, använder, sänder till andra eller tar bort personuppgifter.

Parship samlar in och behandlar dina personuppgifter endast i följande fall:

 • När du besöker oss på vår webbplats utan att vara medlem.
 • När du kontaktar oss direkt.
 • När du installerar Parship-appen.
 • När du skapar ett betalt eller ett icke betalt medlemskap hos Parship, och sedan använder Parship.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter i samband med ingåendet och förekomsten av avtalsförhållandet med Parship är frivilligt. För medlemskap hos Parship är det däremot nödvändigt att du tillhandahåller personuppgifter avseende specialkategorier (t.ex. vilket kön du söker, vilket är information om sexuell läggning) och svarar på frågor som ingår i personlighetstestet eller om din Parship-profil. Användningen av Parship-tjänsten kräver också att din profilinformation och dina kompatibilitetsbedömningar med andra Parship-medlemmar är synliga för dessa medlemmar. Observera att vi i detta sammanhang också erbjuder Parship-tjänsten i många olika länder (du kan se listan över vilka länder på vår webbplats) och att informationen i din profil är synlig för alla våra medlemmar i alla dessa länder. Du kan hitta din partner i något av dessa länder. Om du inte vill att Parship ska behandla dina personuppgifter såsom anges i de allmänna villkoren, kan Parship inte tillhandahålla sina tjänster till dig. Läs följande information för mer detaljer om vad Parship samlar in.

Databehandling via app-butiker

Om du installerar Parship-appen kan du behöva ingå ett användaravtal med en appbutikoperatör (t.ex. Google eller Apple) avseende åtkomst till deras portal. Denna åtkomst kräver ett giltigt konto hos appbutikoperatören och en motsvarande slutanvändarenhet (t.ex. smartphone) och Parship har inget inflytande på databehandlingen i detta sammanhang. I detta avseende är det ansvariga organet enbart butikens operatör för respektive app-plattform. Kontakta vid behov appbutikoperatören direkt avseende deras databehandling. Parship ansvarar endast för användningen av Parship-appen.

Vilken information ber Parship sina medlemmar om för att fullborda avtalet?

För att kunna utföra de tjänster som beskrivs i Parships allmänna villkor är det nödvändigt att samla in de nedan beskrivna personuppgifter som den registrerade (även refererad till som Parship-medlemmen) uppger, bland annat i samband med registreringsprocessen eller ingåendet av ett Basmedlemskap eller Premiummedlemskap, för att kunna behandla uppgifterna.

Registreringsprocess

I den initiala gratis registreringen (fullbordande av det så kallade “Basmedlemskapet”), måste den registrerade (eller “Basmedlemmen”) ange viss information, annars kan applikationen inte slutföras. Dessa uppgifter är:

 • ditt eget kön och det kön du söker (det kön du söker avser sexuell läggning) och därmed personuppgifter inom specialkategorier)
 • e-postadress
 • Lösenord valt av användaren

Om du har valt en inloggning via tredjepartsleverantörer som Facebook eller Apple, anger du inte en e-postadress eller ett lösenord under registreringsprocessen.

Den respektive åtkomsten till Parship sker sedan via e-postadressen och lösenordet som den registrerade valt (så kallad åtkomstdata) eller alternativt via inloggningsdata från tredjepartsleverantör.

Vid registrering via Apple (“Apple-inloggning”)

Parship erbjuder dig möjligheten att registrera dig via ditt Apple-konto. Om du gör så, får vi de uppgifter vi behöver för registreringen av Apple. Vi kommer också att få din e-postadress som lagrats där från Apple. För detta krävs en överföring av uppgifter.

Vi har inget inflytande över mängden uppgifter som Apple samlar in via Apple-inloggningen. Om du inte vill att Apple ska samla in information om dig i anslutning till din användning av vår onlinetjänst, utan du vill använda tjänsten för egna ändamål, ska du inte använda Apple-inloggning.

Du kan när som helst separera ditt Parship-konto från ditt Apple-konto på vår webbplats. I det här fallet behöver vi de åtkomstdata som beskrivs ovan från dig.

För mer information om undersökningens syfte och omfattning, Apples ytterligare behandling och användning av dina uppgifter samt dina rättigheter och alternativ, se Apples integritetspolicy: https://www.apple.com/se/legal/privacy/.

Vid registrering via Facebook (“Facebook-inloggning”)

Parship erbjuder dig möjligheten att registrera dig via ditt Facebookkonto. Om du gör så, får vi de uppgifter vi behöver för registreringen av Facebook. Vi kommer också att få din e-postadress som lagrats där från Facebook. För detta krävs en överföring av uppgifter.

Vi har inget inflytande över mängden uppgifter som Facebook samlar in via Facebook-inloggningen. Om du inte vill att Facebook ska samla in information om dig i anslutning till din användning av vår onlinetjänst, utan du vill använda tjänsten för egna ändamål, ska du inte använda Facebook-inloggning.

Du kan när som helst separera ditt Parship-konto från ditt Facebook-konto på vår webbplats. I det här fallet behöver vi de åtkomstdata som beskrivs ovan från dig.

För mer information om undersökningens syfte och omfattning, Facebooks ytterligare behandling och användning av dina uppgifter samt dina rättigheter och alternativ, se Facebooks integritetspolicy: http://www.facebook.com/policy.php.

Obligatorisk information som en del av ett grundläggande Basmedlemskap

För personlighetstestet efter registreringen krävs bland annat följande information

 • bodstadort inkl. postnummer
 • födelsedatum
 • för- och efternamn
 • storlek
 • civilstånd
 • antal barn
 • utbildning
 • arbete
 • inkomst

Dessutom ber Parship den registrerade att ge uppgifter såsom preferenser, personliga värderingar, utseende och andra karaktäristika som är relevanta för prestandan i de partnerförslag som ska utgöra grunden för att skapa Parship-profilen. Foton av Parship-medlemmen kan också lagras, varvid dessa bilder kan visas för andra medlemmar, inklusive tillhandahållas i en igenkännbar form i profilen eller via e-post (här endast i en oigenkännlig form) bredvid medlemmens förnamn. Från svaren på Parship-frågeformuläret skapar vi automatiskt den så kallade Parship-partnerskapspersonligheten såväl som vanliga matchningspoäng och matchande resultat som en del av partnerförslagen. Matchningspoäng och matchningsresultat kommer också att göras tillgängliga för andra medlemmar i profilen och via e-post.

Alla uppgifter i Parship-profilen är synliga på webbplatsen och appen för andra inloggade registrerade. I synnerhet är förnamn, ålder, bostadsort eller postnummer och kundens intressen synliga.

Parship ger möjlighet att ange ett mobilnummer för en så kallad ID-Check eller för att få sms från Parship. Indikeringen av ett mobilnummer är inte nödvändigt för att använda Parship-tjänsten.

Fullbordande av Premiummedlemskap via Parship-webplatsen

Om den registrerade (”Premiummedlemmen” nedan) beslutar sig för att använda en av de avgiftsBaserade tjänster som erbjuds på Parships webbplatsen (ett så kallat “Premiummedlemskap”), kommer följande information att samlas in i samband med beställningen:

 • namn och förnamn
 • bostadsadress
 • betalning och betalningsuppgifter (kreditkortsuppgifter lagras av betalningsleverantören, inte av Parship)

Om Premiummedlemskapet köps via en appbutikoperatör (t.ex. Google eller Apple), visar användarvillkoren för dessa app-plattformsoperatörer vilka personuppgifter de behandlar under köpprocessen. I sådana fall behandlar Parship inte betalnings- och faktureringsinformation.

Kommunikation med de registrerade, kommunikation med kundservice och kommunikation via videochat

Parship lagrar medlemmarnas kommunikation, som sker via Parship-plattformen, såväl som kommunikationen med kundtjänst. De registrerades kommunikation vid inloggad status är krypterad.

Ta hänsyn till följande när du kommunicerar med vår kundtjänst: okrypterad.Om du tar kontakt med vår kundtjänst

 1. via kontaktformuläret så skickas formuläret i krypterad form, vårt svar skickas i transportkrypterat format när din e-postleverantör har stöd för transportkrypteringen Transport Layer Security (TLS).
 2. med e-post, vilket innebär att e-postmeddelandena formuläret skickas i transportkrypterat format. Detta förutsätter emellertid att din e-postleverantör har stöd för transportkrypteringen Transport Layer Security (TLS).

Om du önskar en e-postkommunikation med innehållskryptering ber vi dig att kontakta Parship via post eller fax. Vår adressdata finns under Kontakt.

Som Premiummedlem och dels i samband med vissa reklamkampanjer för Basmedlemmar har du möjlighet att kommunicera med andra kunder via videochatt i vissa länder. I det här fallet använder sig Parship av en tjänsteleverantör med huvudkontor i USA som Parship har ingått ett avtal om orderbehandling med. Avtalet inbegriper så kallade EU-standardklausuler för avtal. I och med att Parship nyttjar videochatten skickar Parship din IP-adress och dit medlemsnummer till partneren. Tjänsteleverantören sparar även uppgifter om när och hur länge chattarna pågått. De ovanstående uppgifterna måste behandlas av tekniska skäl och med tanke på redovisningen. All videokommunikation är fullständigt krypterad. Video- eller ljudinnehåll sparas inte. Parship samlar varken in eller skickar vidare några andra uppgifter i samband med videochatten. Om du inte önskar att Parship skickar din IP-adress och medlemsnummer till registerföraren eller att uppgifter om när och hur länge chattarna pågått sparas ska du avstå från att använda videofunktionen.

Kampanjmeddelanden - nyhetsbrev - nyheter

När du har slutfört det gratis Basmedlemskapet anger du din e-postadress när du registrerar dig, eller så får vi den från Apple/Facebook (vid registrering via dessa kanaler). Den här e-postadressen eller alla nya e-postadresser som du kan ange som ett resultat kommer att användas för att skicka e-postmeddelanden från PE Digital GmbH med marknadsföring för gratis och betalda produkter, utan att du behöver ge ditt samtycke.

På webbplatsen Parship kan du också prenumerera på ett gratis nyhetsbrev genom att klicka i en kryssruta. Din e-postadress som finns lagrad i profilen kommer att användas.

Genom ditt Parship-medlemskap får du också e-postmeddelanden med personliga eller anpassade guider som ska göra det möjligt för dig att utnyttja Parship-produkterna på bästa sätt. Om du inte har invänt mot användningen av din e-postadress för reklamändamål kan dessa guider också innehålla erbjudanden om Parship Premium-medlemskap.

Kampanjmeddelanden via e-post (inklusive nyhetsbrev och råd) är sändningskrypterade, förutsatt att din e-postleverantör stöder ”Transport Layer Security” (TLS) sändningskryptering.

Om du inte längre vill ta emot kampanjmeddelanden, nyhetsbrev eller personliga råd från Parship kan du när som helst invända mot användningen av den e-postadress som är lagrad i din profil för sådana ändamål: (1) För att göra detta, klicka på länken för att avsluta prenumerationen i slutet av respektive e-postmeddelande eller (2) anpassa dina aviseringar enligt dina önskemål i din profil under Data & Inställningar / Meddelanden eller (3) kontakta Parships kundtjänst. Medlemmar som ännu inte har fyllt i Parship-frågeformuläret kan använda följande länk för att göra invändningar. När du har gjort invändningar kan du prenumerera på sådana reklammeddelanden när som helst i din profil under Data & Inställningar / Meddelanden.

Push-notiser

Du kan få - inom ramen för användning av Parship-appen - tillämpliga så kallade Push-notiser från oss, även om du inte använder den här appen för tillfället. Det här är meddelanden som vi skickar till dig som en del av kontraktets utförande, men också reklaminformation.

Du kan när som helst stoppa mottagandet av Push-notiser via konfigurationsinställningarna för din mobilenhet eller i Parship-appen.

Vilken information samlar Parship in vid användningen av Parships webbplats?

Vid varje åtkomst till webbplatsen överför Parship användaruppgifter från sina respektive besökare på webbplatsen – om inget annat anges nedan, även om de inte är Parship-medlemmar – från respektive webbläsare och lagrar dessa i loggfiler. Dessa data är:

 • information om den registrerades webbläsare och internetleverantör och operativsystemet (t.x. Windows 7, Apple OS, osv.)
 • den anropande datorns IP-adress (Internet Protocol address) - Här jämförs IP-adressen med en geo-databas, och användarens ursprung eller land, stat och stad bestäms. I detta sammanhang använder Parship bland annat MaxMind (se detaljer nedan).
 • namnet på den åtkomna sidan
 • datum och tid för anropet
 • via vilken refereringsadress (ursprungsadress) den registrerade kom till den hämtade sidan
 • mängden överförda uppgifter
 • statusmeddelande om ifall hämtningen lyckades
 • sessionsidentifikationsnummer
 • Mötesdeltagares pseudonym
 • Använd skärmupplösning

De så kallade inloggningsuppgifterna innehåller också, varje gång Parship-medlemmen loggar in på nätverket, sparat användar-ID på Parship-plattformen.

Förutom ovan nämnda data lagras cookies på din enhet när du använder Parship-webbplatsen eller pseudonym-ID (t.ex. användar-ID, ad-ID) under eller efter ditt besök för våra onlineerbjudanden. Du kan hitta mer information avseende detta här.

Vilka personuppgifter samlar Parship in när du använder Parship-appen?

Varje gång användarens enhet använder Parship-appen registrerar Parship automatiskt data och information från operativsystemet för den uppkopplade enheten. Detta inkluderar också lagring av IP-adressen. I detalj registrerar Parship:

Användningsdata

Varje åtkomst till Parships app kommer att lagra användningsdata från användaren av appen. Dessa data är:

 • Vilket operativsystem som används och, vid behov, typ av webbläsare
 • Mobiltelefonens aktuella språkinställning
 • Information om den registrerades internetleverantör
 • Den anropande datorns IP-adress (Internet Protocol address)
 • enhets-ID (t.ex. UDID) som identifikation av din(a) enhet(er) i samband med säker autentisering (Secure Authentication)
 • Parship-plattformens användar-ID (enbart av Parship-medlemmar)
 • Namnet på den hämtade sidan och, om tillämpligt, ursprungssidan
 • Datum och tid för anropet
 • Mängden överförda uppgifter
 • Statusmeddelande om ifall hämtningen lyckades
 • Sessionsidentifikationsnummer

Inloggningsdata

De så kallade inloggningsregistren lagrar följande användningsdata varje gång Parship-medlemmen loggar in på nätverket:

 • Datum och tid för anropet
 • Användar-ID på Parships plattform (e-postadress)
 • IP-adress (Internet Protocol address)
 • Enhets-ID (den smarta telefonens UDID-nummer)

Förutom ovan nämnda data, lagras pseudonym-ID (till exempel användar-ID, ad-ID, om tillämpligt) på din enhet under eller efter ditt besök när du använder Parship-appen. Du kan hitta mer information avseende detta här.

GPS-data när du använder Parship-appen

Om en Premiummedlem använder inställningsalternativen för regionalt sökning, ges åtkomst till aktuella platsdata (GPS, eventuell WLAN-information och enhets-ID). Denna information används för att fastställa användares platser så att en lämplig sökradie kan ställas in.


Behandlingens syfte

Parship behandlar personuppgifter från sina registrerade i följande syften:

 • För att fullborda de tjänster som beskrivs i de allmänna villkoren. (Rättslig grund till insamlingen av uppgifter är fullbordandet av det avtalsförhållande som slutits med dig som Parship-medlem).. Den rättsliga grunden för behandling av speciella kategorier av personuppgifter är ditt samtycke.).
 • Förebyggande och försvar av missbruk. Parship samlar in, bearbetar och använder personuppgifter samt geodata, som samlas in i samband med din registrering och slutförandet av Parship-personlighetstestet och / eller Parship-profilen, för en automatisk kontroll om det finns indikationer eller data för missbruk av Parship-webbplatsen. . Uppgifterna lagras i vår databas och jämförs med empiriska värden. Om den automatiserade behandlingen avslöjar någon misstanke om missbruk, granskar en av Parships medarbetare bedömningen och de underliggande ledtrådarna samt därefter informationen i den eventuella fria texten och de sparade profilfotona. Parship tillhandahåller dess medlemmar funktionen ”Rapportera profil” där kundtjänst kontrollerar profiler i händelse av att andra medlemmar rapporterat eventuella avtalsbrott. . Dessutom använder Parship den frivilliga indikationen på ett mobilnummer för att utföra en säker identitetskontroll inom ramen för den så kallade ID-Check. (Rättslig grund är Parships och Parship-medlemmarnas berättigade intresse i att Parships tjänst inte missbrukas på något sätt av tredje part som bryter mot avtalet eller lagen. Vi följer också vår lagliga skyldighet inom datasäkerhet att garantera systemsäkerhet och upptäckt och spårning av obehöriga åtkomstförsök eller obehörig åtkomst).
 • För en automatiserad prisbestämning. (Rättslig grund är fullbordandet av avtalsförhållandet).
 • För att säkerställa dina ersättningsskyldigheter i avtalsförhållandet i händelse av brister (detta gäller endast köp av Premiummedlemskap via Parship-webbplatsen). Om utestående fakturor / avbetalningar ej betalas trots upprepade påminnelser, kommer vi att överföra de uppgifter som krävs till en leverantör av inkassotjänster i syfte att samla in utestående belopp. (Rättslig grund är, förutom fullbordandet av avtalsförhållandet, även Parships berättigade intresse i betalningen av ersättningen i enlighet med avtalet).
 • För att skydda och försvara våra rättigheter och uppfylla lagliga skyldigheter. (Den rättsliga grunden är vår rättsliga skyldighet och vårt berättigade intresse av att hävda och försvara våra rättigheter.)För egenreklam via e-postreklam, nyhetsbrev och anpassade råd (endast produkter från PE Digital GmbH). (Rättslig grund är PE Digital GmbH:s berättigade intresse i direkt marknadsföring av sina egna produkter. I vissa fall är den rättsliga grunden också ditt samtycke.).

Du kan få reda på behandlingsändamålet och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av "cookies" och annan spårningsteknik när du använder webbplatsen Parship här. Du kan få reda på behandlingsändamålet och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av spårningsteknik när du använder Parship-appen här.


Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

 • I den mån vi får samtycke från dig om uppgifterna som är föremål för behandlingen av personuppgifter, artikel 6.1 a i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som rättslig grund.
 • I den mån vi behandlar särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9.1 i GDPR och artikel 9.2 a i GDPR - används ditt samtycke som den rättsliga grunden.Vid behandling av personuppgifter som krävs för att fullgöra Parships avtalsförhållande (Basmedlemskap eller Premiummedlemskap), artikel 6.1 b i GDPR som rättslig grund. Detta gäller även behandling som krävs för att utföra åtgärder före avtalsförhandlingarna.
 • Vid behandling av personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse, gäller artikel 6.1 c i GDPR som rättslig grund.
 • Om en behandling är nödvändig för att skydda ett av Parships berättigade intressen eller en tredje part, som dess medlemmar, och om intressena, de grundläggande rättigheterna och friheterna hos personen i fråga inte får övertaget över det första intresset, är artikel 6.1 f i GDPR rättslig grund för behandling.
 • Vid behandling av personuppgifter som krävs för egenprofilering (Basmedlemskap eller Premiummedlemskap), är rättslig grund artikel 6.1 f i GDPR.

Om den rättsliga grunden är ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke utan att detta påverkar lagligheten i behandlingen som utförts baserat på samtycket fram till återkallelsen. Om den rättsliga grunden är det berättigade intresset har du också i grunden rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst av skäl som beror på din specifika situation. I detta avseende gäller artikel 21 i GDPR.


Överföring av uppgifter till tredje part; tjänsteleverantör

Dina personuppgifter kommer enbart att lämnas ut till tredje part av Parship om så är nödvändigt för att fullborda avtalet, eller om du har lämnat ditt samtycke. Om uppgifter förs över till tredje part baserat på ett berättigat intresse, förklarar vi vårt berättigade intresse i denna integritetspolicy.

Dessutom får personuppgifter överföras till tredje part så länge Parship är skyldiga att göra detta enligt lag, alternativt genom verkställbar officiell order eller verkställbart domstolsbeslut.

Tjänsteleverantör

Parship förbehåller sig rätten att använda sig av leverantörer för insamling eller behandling av personuppgifter. Tjänsteleverantörer erhåller enbart de personuppgifter de behöver av Parship för sin specifika aktivitet.

Parship använder om tjänsteleverantörer inte redan har namngivits i detta dataskyddsmeddelande (t.ex. inom cookies och spårning) - tjänsteleverantörer för att sända e-post, push-meddelnden och nyhetsbrev till sina medlemmar. Dessutom förser tjänsteleverantörer Parship med serverkapacitet. Om du har förvärvat Parship-Premiummedlemskapet på Parship-webbplatsen, stöder externa betalningstjänster och tjänsteleverantörer Parship vid bearbetning av betalningar och vid inkasso. Beroende på vilken betalningsmetod du väljer i beställningsprocessen på Parship-webbplatsen skickar Parship informationen som samlats in för att behandla betalningar (t.ex. bankinformation) till det kreditinstitut som har anlitats för betalningen eller till den betalningstjänstleverantör som anlitats av Parship. Betalningstjänstleverantören samlar också delvis in dessa uppgifter på eget ansvar. I detta avseende är det respektive betalningstjänstleverantörs integritetspolicy som gäller.

Tjänsteleverantörer är ofta involverade som så kallade mottagare och får enbart behandla personuppgifter för personer som är registrerade för denna onlinetjänst i enlighet med Parships instruktioner.

Observera att om Parship-Premiummedlemskapet köps via Parship-appen kommer Parship inte att behandla betalningsinformation. I sådana fall är appbutikens operatör ansvarig för hanteringen av betalningsprocessen.

Överföring av uppgifter till länder utanför EES

Vi vidarebefordrar även personuppgifter till tredje part eller processorer som befinner sig utanför EES-länderna. I sådana fall säkerställer vi före överföringen att mottagaren är föremål för lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. på grundval av ett EU-kommissionens adekvat beslut för det aktuella landeteller genom att ha kommit överens om så kallade standardiserade dataskyddsklausuler i Europeiska unionen med mottagaren) eller tillräckligt med användarnas samtycke.


Hur skyddar vi dina uppgifter?

Parship använder olika säkerhetsåtgärder såsom de mest moderna krypterings- och autentiseringsverktygen för att skydda säkerheten, integriteten och tillgängligheten för personuppgifter för alla kunder och användare. I synnerhet används följande åtgärder:

 • Stränga kriterier för auktorisation för att få åtkomst till dina personuppgifter samt slumpmässig tvåfaktorsautentisering,
 • Lagring av konfidentiell information i krypterad form,
 • Brandväggsskydd för IT-system för att skydda mot obehörig åtkomst,
 • permanent övervakning av åtkomst till IT-system för att upptäcka och förhindra missbruk av personuppgifter.

I detta sammanhang rekommenderar vi att du nyttjar Parships Säkerhetstips som en del av användningen av Parship-tjänsten. Du kan hitta mer information avseende detta ämne här.

I detta sammanhang använder Parship också tjänsteleverantörer från USA. Specifikt handlar det om följande tjänsteleverantörer:

Cloudflare

Vi använder ett ”Content Delivery Network” (CDN) för att säkra den här webbplatsen och optimera laddningstider (SSL-certifikat). Detta CDN är en tjänst från Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Därför riktas registrerings- och inloggningsförfrågningar till Cloudflare-servern och konsolideras till statistik som inte kan inaktiveras.

Vi har ingått ett orderbehandlingsavtal med Cloudflare, baserat på kallade standardiserade dataskyddsklausuler i Europeiska unionen.

Här finns Information om de uppgifter som samlas in av Cloudflare.

MaxMind

Parship använder sig av GeoIP2 Precision City geolocation-tjänster från MaxMind, Inc., Waltham, MA, 14 Spring St., Suite 3, Waltham, Massachusetts 02451, USA. I detta sammanhang bestäms ungefärlig plats / geolokaliseringsdata avseende ursprungsland baserat på IP-adresser. Det förekommer inget utbyte av uppgifter med MaxMind. Mer information om MaxMind finns på här.


Lagringstid; krav på lagring

Vi lagrar dina uppgifter så länge som krävs för att kunna tillhandahålla vårt onlineutbud (Basmedlemskap och Premiummedlemskap) och de tjänster som ingår, eller om vi har ett berättigat intresse i en längre lagringstid. I alla övriga fall kommer vi att radera dina personuppgifter, förutom sådan information som vi kan behöva behålla för att fullborda avtalsenliga eller lagstadgade (t.ex. skattemässiga eller kommersiella) bevarandeperioder (t.ex. fakturor).

För Basmedlemmar: Du kan när som helst invända mot att lagring av de personuppgifter som ingår i din profil görs med framtida effekt. Du kan också radera dina profiluppgifter själv (förutsatt att du har fyllt i frågeformuläret om Parship) genom att logga in på Parship-webbplatsen och starta den relevanta raderingsprocessen. För Basmedlemmar som är inaktiva i 24 månader raderar Parship automatiskt uppgifter i den personliga profilen.

För Premiummedlemmar: Personuppgifter för Parships Premiummedlemmar lagras alltid under avtalets giltighet. Om du ber oss om att radera dina uppgifter, gör vi detta, så länge det inte finns något lagstadgat krav om att dessa uppgifter måste lagras. Uppgifter som är föremål för en krav på lagring kommer vi att låsa fram till utgången av bevarandeperioden. Om du inte ber oss radera dina uppgifter innan ditt Premiummedlemskap avslutas, kommer ditt Premiummedlemskap att omvandlas till ett Basmedlemskap. I detta fall gäller den information som nämnts tidigare beträffande lagringstid för Basmedlemmar.

Om du avinstallerar Parship-appen på din enhet raderas inte data i din profil. De utsagor som just gjorts om att radera data från grund- eller Premiummedlemmar gäller för detta.

Parship lagrar loggfiler i 30 dagar och raderar dem sedan. Loggfiler vars ytterligare lagring krävs för bevisändamål, undantas från radering tills respektive händelse slutligen klargörs och kan vidarebefordras till utredningsmyndigheter i enskilda fall.

Observera att dina uppgifter endast kommer att blockeras om radering förhindras av skyldigheter att lagra uppgifter.

I samband med påståendet av registrerade rättigheter lagrar Parship de uppgifter som är nödvändiga för uppfyllandet eller beviset under begränsningsperioden.


Den registrerades rättigheter i överblicken

Hur kan du hävda dina rättigheter?

Använd informationen i avsnittet Kontakt för att hävda dina rättigheter och se till att vi tydligt kan identifiera dig när du hävdar dina rättigheter.

Du kan också använda inställningsalternativen i din Parship-profil för att korrigera dina uppgifter som lämnats under registreringen eller för att invända mot annonsering. Detta inkluderar inte några få detaljer, som exempelvis födelsedatum, som endast kan ändras med hjälp av kundservice.

Observera att dina uppgifter endast kommer att blockeras om radering förhindrar kvarhållningsperioder eller skyldigheter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära information från Parship om vi behandlar personuppgifter om dig. Dessutom har du också rätten till information om denna personliga information såväl som information om den kategori data som lagras, syftet med behandlingen, alla mottagare, lagringsperioden och dina rättigheter som registrerad person.

Din rätt till raderinig (”rätten att bli bortglömd”)

Om de lagliga kraven uppfylls kan du begära att vi tar bort dina personuppgifter omedelbart. Detta är särskilt fallet om

 • Dina personuppgifter inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in;
 • Den rättsliga grunden för behandlingen uteslutande var ditt samtycke och du har återkallat det;
 • Du har invänt mot behandling för reklamändamål (”reklaminvändning”);
 • Du har invänt mot behandling baserat på den rättsliga grunden för uppvägande av intressen av personliga skäl och vi inte kan bevisa att det finns överväldigande berättigade skäl för behandling;
 • Dina personuppgifter har behandlats olagligt; eller
 • Dina personuppgifter måste raderas för att följa lagkrav.

Observera att din raderingsrätt är begränsad. Till exempel behöver vi inte ta bort personuppgifter som vi måste hålla på grund av lagstadgade lagringsperioder. Uppgifter som vi behöver för att hävda, utöva eller försvara juridiska anspråk undantas också från din rätt till radering.

Du kan också ta bort informationen om ditt Parship-Basmedlemskap i din profil på egen hand. Alternativt kan Basmedlemmar kontakta kundservice och begära att deras uppgifter tas bort. Använd informationen under Kontakt för detta ändamål. Radering av data som en del av ett Premiummedlemskap kan endast initieras via Parships kundservice. Observera att dina uppgifter endast kommer att blockeras om radering förhindrar krav på lagring.

Din rätt till begränsning av behandlingen

Om de lagliga kraven är uppfyllda kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta är särskilt fallet om

 • riktigheten av dina personuppgifter ifrågasätts av dig, och fram tills vi har haft möjlighet att verifiera riktigheten;
 • behandlingen är inte laglig och du begär en begränsning av användningen istället för en radering (se föregående avsnitt);
 • vi inte längre behöver dina uppgifter i syfte att behandla, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara dina juridiska anspråk;
 • du har gjort en invändning av personliga skäl och fram tills det är klarlagt om dina intressen uppväger dem.

Alternativt kan du använda inställningsalternativen i din profil för att korrigera de uppgifter du lämnade under registreringen eller för att invända mot reklam. En del av de uppgifter som samlas in om dig kan bara ändras med hjälp av kundservice.

Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få personuppgifter som du har gett oss för att uppfylla avtalet eller på grundval av samtycke i ett överförbart format. I detta fall kan du också begära att vi överför denna information direkt till en tredje part, i den mån det är tekniskt genomförbart.

Din rätt att dra tillbaka samtycket

Om du har gett oss ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du återkalla det när som helst med framtida effekt. Lagligheten av behandlingen av dina uppgifter fram till återkallelsen förblir opåverkad. Du har gett oss information om din sexuella läggning (ditt kön och kön du söker) och, om tillämpligt, om religion. Du kan återkalla detta samtycke när som helst med framtida effekt. Lagligheten av behandlingen av dina uppgifter fram till återkallelsen förblir opåverkad. Från och med din återkallelse kan partnerförslag inte längre göras och Parship kan, baserat på din återkallelse, inte längre tillhandahålla sina tjänster såsom beskrivs i de allmänna villkoren.

Din rätt att invända mot direkt marknadsföring

Du kan också när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklamändamål (”reklaminvändning”). Tänk på att det av organisatoriska skäl kan finnas en överlappning mellan din återkallelse och användningen av dina uppgifter i samband med en redan pågående kampanj.

Alternativt kan du använda inställningsalternativen i din profil, som du kan nå på Parship-webbplatsen, för att korrigera de uppgifter du lämnade under registreringen eller för att invända mot reklam.

Din rätt att invända av personliga skäl

Du har rätt att invända mot databehandling av oss av skäl som uppkommer baserat på din specifika situation, i den mån detta är baserat på den rättsliga grunden för legitimt intresse. Vi kommer då att sluta behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan visa tvingande legitima skäl för vidare behandling, som uppväger dina rättigheter, i enlighet med lagkrav.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inkomma med klagomål till en dataskyddsmyndighet. Du kan kontakta den dataskyddsmyndighet som är ansvarig lokalt för dig eller för ditt land, eller den dataskyddsmyndighet som är ansvarig för oss. Denna är:

Free and Hanseatic City of Hamburg, The Hamburg Commissioner for Data Protection and Freedom of Information, Prof. dr. med. Johannes Caspar, e-post: mailbox@datenschutz.hamburg.de


Sociala medier

I princip leder integrationen av plugins för sociala medier regelbundet till att leverantörerna av plugins lagrar cookies. Men sociala medieknapparna på Parship-plattformen innehåller bara textlänkar till sidorna på respektive sociala medier, eftersom de inte är så kallade sociala media-plugins. Parship överför därför inte data till respektive leverantör av sociala medier. Operatören av webbplatsen för sociala medier ansvarar för att följa bestämmelserna om dataskydd. Mer information finns i den dataskyddsinformation som listas där.

Cookies och annan spårningsteknik när du använder Parship-webbplatsen

Cookies och spårning

Förutom behandlingen av personuppgifter som nämns i Integritetspolicyn sparas cookies och andra spårningsteknologier på din enhet när du använder Parship-webbplatsen under eller efter ditt besök på Parship.

Cookies är små textfiler som sänds när du besöker en webbplats och som lagras i användarens webbläsare. Om motsvarande webbsida hämtas sänder användarens webbläsare tillbaka innehållet i dessa cookies, vilket därmed gör det möjligt att känna igen användaren. Tredjeparts teknik som skript, pixlar och taggar, som Parship integrerar i Parship-webbplatsen för reklamändamål, ställer också in cookies på din enhet.

Vissa cookies raderas automatiskt efter avslutad webbläsarsession (så kallade sessionscookies), andra lagras under en förutbestämd tid eller permanent i användarens webbläsare och raderar därefter sig självmant (så kallade tillfälliga eller permanenta cookies).

Vilka cookies använder Parship generellt?

Utifrån funktion och syfte delas Parships cookies in i olika kategorier.

”Nödvändiga” cookies

Vissa cookies krävs för att vårt onlineerbjudande ska vara säkert och enkelt att använda. Denna kategori innehåller t.ex.

 • cookies med uppgift att identifiera och autentisera våra användare samt cookies i samband med en säker auktorisationsprocess (Secure Authentication-process);
 • cookies varmed man kan säkerställa säkerheten för Parships informationstekniska system;
 • cookies för bekämpning av missbruk;
 • cookies som tillfälligt lagrar vissa användarinmatningar;
 • cookies som lagrar vissa användarpreferenser.

Med hjälp av dessa cookies kan du säkert röra dig på vår webbplats och använda funktionerna enligt önskemål. Utan dessa cookies kan Parship inte tillhandahålla väsentliga tjänster. Vi placerar dessa cookies endast när du besöker vår webbplats. De raderas vanligtvis när du har stängt webbläsaren. Dessa cookies används också för att hämta den optimerade webbplatsvisningen när du får åtkomst till en mobil enhet, så att din datavolym inte används i onödan.

Den rättsliga grunden är Parships och Parship-medlemmarnas berättigat intresse att Parships tjänster kan användas på ett säkert och enkelt sätt och att kvaliteten på vår webbplats och innehållet ständigt förbättras.

”Nödvändiga” cookies får användas utan samtycke. Det är inte möjligt att inaktivera dem.

Här hittar du en översikt och utförligare information om de ”nödvändiga” cookies som vi använder.

”Funktionella” cookies

”Funktionella” cookies möjliggör för oss att registrera användningsbeteendet (t.ex. klickade reklambanners, besökta undersidor, sökfrågor) hos våra användare. Vi samlar in uppgifter om hur Parship-medlemmar och användare interagerar med vår webbplats. På det här sättet kan vi identifiera vilka sidor som har besökts och få en fullständig överblick över hur användarna har använts vår webbplats.

Till denna kategori räknas t.ex.

 • cookies som används för att utveckla och förbättra produkter
 • cookies för marknadsundersökningar för att få kunskap om målgrupper
 • cookies som används för att skapa personliga innehållsprofiler
 • cookies som gör det möjligt att välja personligt innehåll
 • Cookies, um Inhalts-Leistungen zu messen.

Syftet med ”funktionella” cookies är att förbättra den ifrågavarande webbplatsens prestanda och anpassa Parship-plattformen till användarnas behov för att göra Parship användarvänligare. Vi behöver även statistiska uppgifter om hur vårt online-utbud används och mäter därför räckvidden, vilken vi sedan analyserar i statistisk form och på så sätt får vi fram värden som kan jämföras i förhållande till marknaden. För detta ändamål skapar vi användarprofiler med hjälp av cookies eller genom att utvärdera loggfilerna. Som regel använder vi över huvud taget inte användarens IP-adress alls eller förkortar dem omedelbart efter att vi samlat in den.

Med hjälp av ”funktionella” cookies kan man också trygga användbara funktioner. Vi sparar till exempel uppgifter (t.ex. användarnamn och val av språk) som är helt och hållet anpassade till dina behov. Eller också använder vi cookies för att aktivera funktioner som du önskar använda. Den här typen av cookies används inte förrän respektive funktion har aktiverats eller du har begärt att få vissa funktioner aktiverade.

Eftersom vi vill tillhandahålla en webbplats som är så användarvänligt utformad som möjligt aktiveras i regel ”funktionella” cookies så fort du besöker vår webbplats. Du har emellertid möjlighet att när som helst inaktivera dessa cookies – antingen via de avsedda gränssnitten eller med hjälp av inställningarna i din webbläsare. Uppgifter som samlas in med hjälp av ”funktionella” cookies kan inte användas för att identifiera dig personligen eller spåra dina aktiviteter på andra webbplatser.

Den rättsliga grunden för användningen av ”funktionella” cookies utgörs å ena sidan av Parships legitimerade intresse att få kunskap om Parship-webbplatsens marknadsvärde i direkt jämförelse med tredje parters webbplatser. Det legitima intressen utgörs vidare av den finansiella nyttan av de kunskaper man vinner genom att mäta räckvidden. Den andra rättsliga grunden utgörs av ditt samtycke. Detta gäller till exempel för framtagningen av användarkategorier som ligger till grund för en intresseorienterad användning av reklamverktyg och/eller marknadsföringsmässiga åtgärder.

Här hittar du en översikt och utförligare information om de ”funktionella” cookies som vi använder. Här tillhandahåller vi även en översikt över vilka cookies som redan är aktiverade när man besöker vår webbplats.

När det gäller verktyg som arbetar med Opt-Out-cookies är det viktigt att tänka på att Opt-Out-funktionen betingas av enheterna och/eller webbläsarna och i princip endast gäller för den enhet eller webbläsare som precis har använts. Om du använder flera enheter och/eller webbläsare måste du ställa in Opt-Out på varenda enhet och i alla webbläsare som du använder.

”Marknadsförings”-cookies

Via använder också cookies i marknadsföringssyfte (”marknadsförings”-cookies). De profiler som skapas med hjälp av dessa cookies om användningsbeteenden (t.ex. reklambanners som användare har klickat på, besökta undersidor, ställda sökfrågor) använder vi för att visa reklam eller erbjudanden för dig där vi utgår från dina intressen (”intressebaserad reklam”).

Till denna kategori räknas t.ex.

 • cookies som används för att visa enskilda reklamannonser
 • cookies som används för att skapa en personlig annonsprofil
 • cookies som gör det möjligt att välja personliga annonser
 • Cookies, um Anzeigen-Leistungen zu messen.

I samband med detta tillåter vi även att andra företag samlar in uppgifter om våra användare med hjälp av reklamcookies och/eller pixlar. Detta gör att vi och tredje parter har möjlighet att visa intressebaserad reklam för de användare som utnyttjar vårt webbaserade utbud, som i sin tur baseras på en analys av användarnas totala användningsbeteenden (t.ex. reklambanners som man har klickat på eller besökta undersidor) och inte endast begränsas till vårt webbaserade utbud. För framgångsmätning av dessa reklamkampanjer (så kallad konverteringsspårning) delar vi också spårningsdata med tredje parter (t.ex. Google och Microsoft). Slutligen möjliggör ”marknadsföringscookies” att vi kan använda verktyg som Google Analytics för att utvärdera loggfiler och använda dem för att skapa användarprofiler.

Ansvarig för behandlingen av data i samband med verktygen är respektive leverantör, om vi inte har angett något annat. Leverantörerna av verktygen kan också vidarebefordra information till tredje part för de syften som anges ovan. Verktygen bearbetar inte användarens IP-adress alls eller förkortar den omedelbart efter insamlingen. Enskilda verktyg innehåller information om leverantören och hur du kan invända mot insamlingen av data med det specifika verktyget.

Den rättsliga grunden för registrering och utvärdering av användningsbeteende för intressebaserad reklam (exklusivt produkter från PE Digital GmbH) är användarens samtycke. Användaren har när som helst möjlighet att ändra sitt beslut avseende detta och återkalla sitt samtycke.

Här hittar du en översikt och utförligare information om de ”marknadsförings”-cookies som vi använder.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter i samband med ”cookies“

 • I den mån vi får den registrerades samtycke för behandling av personuppgifter, gäller artikel 6, punkt 1, bokstav a i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som rättslig grund.
 • Vid behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtalet med Parship (grundläggande medlemskap eller Premiummedlemskap), gäller artikel 6, punkt 1, bokstav b GDPR som rättslig grund. Detta gäller också för bearbetningsoperationer som är nödvändiga att genomföra innan avtalets ingående.
 • Om behandling är nödvändig för att säkerställa ett legitimt intresse hos Parship eller en tredje part, såsom dess medlemmar, och om den berörda partens intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte överträffar det tidigare intresset, gäller artikel 6 punkt 1 bokstav f i GDPR som den rättsliga grunden för behandling.

Om den rättsliga grunden är ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke utan att detta påverkar lagligheten i behandlingen som utförs baserat på samtycket fram till återkallelsen. Om den rättsliga grunden är det berättigade intresset har du också i grunden rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst av skäl som beror på din specifika situation. I detta avseende gäller artikel 21 i GDPR.

Hur gör man för att administrera användningen av cookies, förhindra användningen eller radera cookies?

Parship ger dig möjlighet att besluta om inställningen av cookies enligt dina specifikationer som en del av en samtyckeshantering (”cookie banner”). Du har när som helst möjlighet att ändra detta beslut och till exempel återkalla det samtycke du kan ha gett. Du kan se inställningsalternativen här.

För samtyckeshantering använder vi Usercentrics Consent Management Platform (Usercentrics) från Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Tyskland. Usercentrics samlar in loggfildata och samtyckesdata med JavaScript. Dessa JavaScript gör det möjligt för oss att informera användaren om sitt samtycke till vissa cookies och annan teknik på vår webbplats och att insamla, hantera och dokumentera dessa.

Du kan permanent förhindra körning av JavaScript när som helst genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare, vilket också förhindrar att Usercentrics kör JavaScript. För mer information om Usercentrics dataskyddspraxis, se: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

Du kan hantera (aktivera / inaktivera och ta bort) cookieinställningarna på vår webbplats med hjälp av funktionerna som nämns ovan, men också genom att ändra dina webbläsarinställningar. De flesta webbläsare tillåter dig att hantera dina cookies genom att antingen acceptera eller avvisa alla cookies eller bara genom att acceptera vissa typer av cookies. Förfarandet för hantering och radering av cookies kan hittas i hjälpfunktionen i din webbläsare.

Om du ändrar dina cookie-inställningar kommer vissa cookies att blockeras. Du kanske då inte kan använda vissa av funktionerna på vår webbplats helt och hållet. Vi kanske inte heller kan tillhandahålla visst innehåll som du tidigare har sett eller använt.

Vilka cookies och spårningstekniker använder Parship i synnerhet?

Här hittar du en översikt och utförligare information om de cookies som vi använder. Förutom beskrivningen av de enskilda kakorna och andra spårningsmekanismer har vi också listat syftet med användning och viktig information här.


Bilaga: Tekniska noteringar om cookies

(använd Parship helt utan reklam via adressen tfv.parship.se)

Internet Explorer:

Instruktioner på http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

Mozilla Firefox:

Instruktioner på https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Google Chrome:

Instruktioner på https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari:

Instruktioner på https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


Spårningsteknologi i Parship-appen

Parship behöver statistisk information om användningen av Parship-appen för att göra den mer användarvänlig, för att göra räckviddsmätningar, för att kunna genomföra marknadsundersökningar och att visa relevanta annonser för dig. För detta syfte arbetar vi med olika tjänsteleverantörer och använder analysverktyg.

Vilken typ av spårningsteknologi använder Parship generellt?

Utifrån funktion och syfte delas Parships spårningsteknologi in i olika kategorier.

”Nödvändiga” spårningsteknologi

Vissa appanalysverktyg krävs för att vårt onlineerbjudande ska vara säkert och enkelt att använda. Denna kategori innehåller t.ex.

 • spårningsteknologi med uppgift att identifiera och autentisera våra användare samt spårningsteknologi i samband med en säker auktorisationsprocess (Secure Authentication-process);
 • spårningsteknologi varmed man kan säkerställa säkerheten för Parships informationstekniska system;
 • spårningsteknologi för bekämpning av missbruk och bedrägeri;
 • spårningsteknologi som tillfälligt lagrar vissa användarinmatningar;
 • spårningsteknologi som lagrar vissa användarpreferenser.

Med hjälp av dessa spårningsteknologi kan du säkert röra dig på vår appen och använda funktionerna enligt önskemål. Utan dessa spårningsteknologi kan Parship inte tillhandahålla väsentliga tjänster. Vi placerar dessa spårningsteknologi endast när du besöker vår appen.

Den rättsliga grunden är Parships och Parship-medlemmarnas berättigat intresse att Parships tjänster kan användas på ett säkert och enkelt sätt och att kvaliteten på vår appen och innehållet ständigt förbättras.

”Nödvändiga” spårningsteknologi får användas utan samtycke. Det är inte möjligt att inaktivera dem.

”Funktionella” spårningsteknologi

”Funktionella” spårningsteknologi möjliggör för oss att registrera användningsbeteendet hos våra användare. Vi samlar in uppgifter om hur Parship-medlemmar och användare interagerar med vår appen. På det här sättet kan vi identifiera vilka sidor som har besökts och få en fullständig överblick över hur användarna har använts vår appen.

Till denna kategori räknas t.ex.

 • spårningsteknologi för marknadsundersökningar för att få kunskap om målgrupper,
 • spårningsteknologi som används för att skapa personliga innehållsprofiler,
 • spårningsteknologi som gör det möjligt att välja personligt innehåll.

Syftet med ”funktionella” spårningsteknologi är att förbättra den ifrågavarande appen prestanda och anpassa Parship-plattformen till användarnas behov för att göra Parship användarvänligare. Vi behöver även statistiska uppgifter om hur vårt online-utbud används.. Med hjälp av spårningsteknologi skapas användningsprofiler.

Med hjälp av ”funktionella” spårningsteknologi kan man också trygga användbara funktioner. Vi sparar till exempel uppgifter som är helt och hållet anpassade till dina behov. Eller också använder vi spårningsteknologi för att aktivera funktioner som du önskar använda. Den här typen av spårningsteknologi används inte förrän respektive funktion har aktiverats eller du har begärt att få vissa funktioner aktiverade.

Eftersom vi vill tillhandahålla en appen som är så användarvänligt utformad som möjligt aktiveras i regel ”funktionella” spårningsteknologi så fort du besöker vår appen. Du har emellertid möjlighet att när som helst inaktivera dessa spårningsteknologi. Uppgifter som samlas in med hjälp av ”funktionella” spårningsteknologi kan inte användas för att identifiera dig personligen eller spåra dina aktiviteter på andra appen.

Den rättsliga grunden för användningen av ”funktionella” spårningsteknologi utgörs av Parships legitimerade intresse att få kunskap om Parship-appen marknadsvärde i direkt jämförelse med tredje parters appen. Det legitima intressen utgörs vidare av den finansiella nyttan av de kunskaper man vinner genom att mäta räckvidden.

”Marknadsförings”- spårningsteknologi

Via använder också spårningsteknologi i marknadsföringssyfte (”marknadsförings”- spårningsteknologi). De profiler som skapas med hjälp av dessa spårningsteknologi om användningsbeteenden (t.ex. reklambanners som användare har klickat på, besökta undersidor, ställda sökfrågor) använder vi för att visa reklam eller erbjudanden för dig där vi utgår från dina intressen (”intressebaserad reklam”).

Till denna kategori räknas t.ex.

 • spårningsteknologi som används för att visa enskilda reklamannonser
 • spårningsteknologi som används för att skapa en personlig annonsprofil
 • spårningsteknologi som gör det möjligt att välja personliga annonser
 • spårningsteknologi, um Anzeigen-Leistungen zu messen.

I samband med detta tillåter vi även att andra företag samlar in uppgifter om våra användare med hjälp av reklamspårningsteknologi. Detta gör att vi och tredje parter har möjlighet att visa intressebaserad reklam för de användare som utnyttjar vårt webbaserade utbud, som i sin tur baseras på en analys av användarnas totala användningsbeteenden (t.ex. reklambanners som man har klickat på eller besökta undersidor) och inte endast begränsas till vårt webbaserade utbud. För framgångsmätning av dessa reklamkampanjer (så kallad konverteringsspårning) delar vi också spårningsdata med tredje parter. Slutligen möjliggör ”marknadsförings-spårningsteknologi” att vi kan skapa användarprofiler.

Den rättsliga grunden för användning av ”Marknadsförings”- spårningsteknologi är Parships och andra annonsörers legitima intresse att visa intressebaserad reklam och att erbjuda användare reklam som är anpassad efter deras personliga intressen.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter i samband med ” spårningsteknologier “

 • I den mån vi får den registrerades samtycke för behandling av personuppgifter, gäller artikel 6, punkt 1, bokstav a i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som rättslig grund.
 • Vid behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtalet med Parship (grundläggande medlemskap eller Premiummedlemskap), gäller artikel 6, punkt 1, bokstav b GDPR som rättslig grund. Detta gäller också för bearbetningsoperationer som är nödvändiga att genomföra innan avtalets ingående.
 • Om behandling är nödvändig för att säkerställa ett legitimt intresse hos Parship eller en tredje part, såsom dess medlemmar, och om den berörda partens intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte överträffar det tidigare intresset, gäller artikel 6 punkt 1 bokstav f i GDPR som den rättsliga grunden för behandling.

Om den rättsliga grunden är ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke utan att detta påverkar lagligheten i behandlingen som utförs baserat på samtycket fram till återkallelsen. Om den rättsliga grunden är det berättigade intresset har du också i grunden rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst av skäl som beror på din specifika situation. I detta avseende gäller artikel 21 i GDPR.

Hur gör man för att administrera användningen av spårningsteknologier , förhindra användningen eller radera spårningsteknologier ?

Du kan när som helst invända med omedelbar verkan mot insamling, överföring och/eller analysering av data via våra spårningsleverantörer i appen genom att avmarkera i kryssrutan längst ned på den här sidan under “Allow tracking”. Om kryssrutan är avaktiverad, kommer inga uppgifter att överföras till spårningsleverantörerna.

Vilken typ av appanalysverktyg använder Parship i synnerhet?

Bland annat använder Parship följande appanalysverktyg:

Google Analytics

Google Analytics tillhandahålls av Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Parship använder Google Analytics med den extrafunktion som erbjuds av Google för anonymisering av IP-adresser: I detta fall är Googles IP-adress vanligtvis redan avkortad inom EU, och bara i undantagsfall redan avkortad i USA, och sparas alltid enbart i avkortad form. Å Parships vägnar, kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av appen, sammanställa rapporter om appaktiviteten och tillhandahålla andra tjänster relaterade till appaktivitet och internetanvändning, såsom Google Analytics rapporter om demografi och intressen, och tillhandahålla dessa till Parship.

Google Analytics marknadsföringsåtgärder kommer inte att användas av Parship.

Hur Google behandlar uppgifter beskrivs här (https://policies.google.com/privacy?hl=sv).

Du kan när som helst invända med omedelbar verkan mot insamling, överföring och/eller analysering av data via våra spårningsleverantörer i appen genom att avmarkera i kryssrutan längst ned på den här sidan under “Allow tracking”. Om kryssrutan är avaktiverad, kommer inga uppgifter att överföras till spårningsleverantörerna.

Google Firebase

Parship använder verktygen Google Analytics for Firebase och Firebase Crashlytics från Google Firebase-plattform från Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Google Firebase tillhandahåller en stor mängd funktioner som presenteras i den nedanstående översikten: https://firebase.google.com/products/. För dessa funktioner kan man ev. behöva få åtkomst till Parship-användares personuppgifter och spara dessa. Det kan t.ex. röra sig om innehåll eller uppgifter som du har lagt upp för att kunna interagera med apparna. Firebase har också gränssnitt som hjälper app-användarna att interagera med andra tjänster.

Verktygen Google Analytics for Firebase och Firebase Crashlytics som används för Parship registrerar datumet när appen öppnades för första gången, avinstallationer, uppdateringar, kraschar eller hur ofta appen används. Verktyget analyserar också vissa företeelser som är intressanta för användarna. För detta ändamål använder Google enhetens Advertising-ID.

De uppgifter som behandlas via Google Firebase kan även komma att användas tillsammans med andra Google-tjänster, som t.ex. Google-Marketing-tjänster. I det här fallet behandlas uppgifter som Android Advertising ID eller Advertising Identifier för iOS för att identifiera användarnas mobila enheter. På sidan med översikten kan du läsa mer om hur Google använder uppgifter https://www.google.com/policies/technologies/ads. Integritetsskyddet från Google kan hämtas på https://www.google.com/policies/privacy.

Det kan inte uteslutas att dina uppgifter vidarebefordras till USA.

Du kan när som helst invända med omedelbar verkan mot insamling, överföring och/eller analysering av data via våra spårningsleverantörer i appen genom att avmarkera i kryssrutan längst ned på den här sidan under “Allow tracking”. Om kryssrutan är avaktiverad, kommer inga uppgifter att överföras till spårningsleverantörerna.

Adjust

Adjust tillhandahålls av adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlin, Tyskland. Vi använder Adjust för att förstå hur våra kunder interagerar med appen och för att analysera marknadsföringskampanjer. För att göra detta, mäter vi installations- och evenemangsuppgifter, som t.ex. “app öppen”, “användare registrerad” och “frågeformulär slutfört”. För denna analys använder Adjust anonymiserad IDFA (Identifier for Advertising) eller Android-ID samt den anonymiserade IP- eller MAC-adressen. Därmed utesluts möjligheten att personuppgifterna kan tillskrivas en identifierbar fysisk person.

Du kan se integritetspolicyn här (https://www.adjust.com/privacy-policy/).

Du kan när som helst invända med omedelbar verkan mot insamling, överföring och/eller analysering av data via våra spårningsleverantörer i appen genom att avmarkera i kryssrutan längst ned på den här sidan under “Allow tracking”. Om kryssrutan är avaktiverad, kommer inga uppgifter att överföras till spårningsleverantörerna.

Google Ads

Parship använder online-annonsprogrammet "Google Ads" en analystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Inom Google Ads använder vi följande funktioner:

 • Google Ads Conversion-Tracking. Med det här verktyget kan vi avgöra om du har klickat på en prenumerationsannons som placerats av Google. Denna information används för att generera omvandlingsstatistik för Parship. Det här låter oss se om du har köpt vår produkt eller laddat ner vår app.
 • Google Ads Remarketing. Den här funktionen gör det möjligt för Parship att rikta Parship-appbesökare med annonsering på andra plattformar genom att visa Parship-besökare personliga, intressebaserade annonser när de besöker andra erbjudanden i Googles Display-nätverk, eller använder Googles eller en partners sökmotor.
 • Google Ads Similar Audience. Genom denna funktion kan Parship förlänga publikens överklagande genom att rikta annonser till användare som har liknande intressen för dem som redan använder eller planerar att använda vår app. Vårt intresse är att nå de användare som inte letar efter våra produkter eller tjänster men som kan interagera med våra annonser på grund av deras intressen.

För mer information om Google Annonser och Googles sekretesspolicy, besök här (https://policies.google.com/privacy?hl=sv).

Du kan när som helst invända med omedelbar verkan mot insamling, överföring och/eller analysering av data via våra spårningsleverantörer i appen genom att avmarkera i kryssrutan längst ned på den här sidan under “Allow tracking”. Om kryssrutan är avaktiverad, kommer inga uppgifter att överföras till spårningsleverantörerna.

Facebook

Parship vill presentera "intressebaserad annonsering" på Facebook och för att begränsa visningsfrekvensen för vissa annonser. I detta syfte använder Parship verktyget "Custom Audiences" från socialnätverket Facebook och som drivs av Facebook Ireland Ltd, Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland ("Facebook").

Facebook använder ett hashed-användarspecifikt Facebook-ID för att tilldela Facebook-användare till en "Custom Audience" enligt Parship-regler. Parship-annonser visas sedan på Facebook mot denna ”Custom Audience”. Annonser visas dock bara till "Custom Audience" ovanför minst 20 olika användare. Därför kan ingen inferens dras baserat på annonsplaceringen om den enskilda användarens egenskaper. Uppgiften till en "Custom audience" görs i högst 180 dagar. Den här tidsperioden börjar på nytt när du besöker vår app igen, och en överensstämmelse med samma "Custom Audience" -regler gäller.

Du hittar information om dataskydd på Facebook här (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

Du kan när som helst invända med omedelbar verkan mot insamling, överföring och/eller analysering av data via våra spårningsleverantörer i appen genom att avmarkera i kryssrutan längst ned på den här sidan under “Allow tracking”. Om kryssrutan är avaktiverad, kommer inga uppgifter att överföras till spårningsleverantörerna.

Andra spårningsteknologier

Här hittar du en fullständig översikt över alla cookies och spårningsteknologier som används på vår plattform. Förutom beskrivningen av enskilda cookies och andra spårningsteknologier har vi också listat syftet med användningen och annan viktig information vid denna punkt.

Registrera och prova utan kostnad Registrera utan kostnad

Jag är

Jag söker

Genom att välja och fortsätta registrera dig tillåter du oss att behandla kön du söker i enlighet med vår integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla detta samtycke.

Allmänna villkor och integritetsmeddelande gäller. Med kostnadsfritt medlemskap erhåller du regelbundet erbjudanden via e-post om betalt medlemskap och ytterligare produkter från PE Digital GmbH (som när som helst kan sägas upp).
Error with static Resources (Error: 418)