Spara och eller skrivt ut som PDF-fil

Integritetspolicy vid användning av Parships webbsida - Version: 2020-04-01


Tack för att du valt Parships webbplats! Här kan du se vilken information Parship samlar in, hur vi behandlar uppgifterna och vilka alternativ du har som registrerad. Ansvarig för behandlingen av uppgifterna är PE Digital GmbH (“Parship” nedan).

Kontakt

Vi eller vår personuppgiftsansvarige står till ditt förfogande för information och förslag om dataskydd.

Om du vill kontakta oss, når du oss här:

PE Digital GmbH, Kundsupport Parship Sverige, Speersort 10, 20095 Hamburg, Tyskland, +49 (0) 40 460026 - 163 (fax), privacypolicy@parship.se (e-post).

Vår personuppgiftsansvarige når du här:

Dr. Stefanie Wegener, privacypolicy@parship.se (e-post)

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt i samband med ingåendet och förekomsten av avtalsförhållandet med Parship. Bland annat krävs att du anger specifika kategorier av personliga uppgifter (det kön du söker avser sexuell läggning). Om du inte vill att Parship behandlar dina personuppgifter, och särskilt speciella kategorier av uppgifter, kan Parship inte tillhandahålla sin tjänst. Läs följande information för mer detaljer om vad Parship samlar in.

Vilken information ber Parship sina medlemmar om för att fullborda avtalet?

För att kunna utföra de tjänster som beskrivs i Parships allmänna villkor är det nödvändigt att samla in personuppgifter som den registrerade (även refererad till som Parship-medlemmen) uppger, bland annat i samband med registreringsprocessen eller ingåendet av ett basmedlemskap eller premiummedlemskap, för att kunna behandla och använda uppgifterna.

Registreringsprocess och fullbordande av basmedlemskap

I den initiala gratis registreringen (fullbordande av det så kallade “basmedlemskapet”), måste den registrerade (eller “basmedlemmen”) ange viss information, annars kan applikationen inte slutföras. Dessa obligatoriska uppgifter är:

 • ditt eget kön och det kön du söker (det kön du söker avser sexuell läggning)
 • e-postadress
 • lösenord

Dessutom kan, som en del i registreringen, ytterligare detaljer såsom

 • postnummer
 • födelsedatum

specificeras.

Åtkomst till Parship sker via e-postadressen och lösenordet som den registrerade valt (så kallad åtkomstdata).

För personlighetstestet efter registreringen krävs bland annat följande information

 • postnummer
 • födelsedatum
 • civilstånd
 • antal barn
 • utbildning
 • arbete
 • inkomst

Dessutom ber Parship den registrerade att ge uppgifter såsom preferenser, personliga värderingar, utseende och andra karaktäristika som är relevanta för prestandan i det som ska utgöra grunden för att skapa Parship-profilen. Parship-medlemmens information i fri text och bilder kan specificeras som en del av profilen. Utifrån dina svar på frågorna för att fastställa din personlighetsprofil skapar vi automatiskt en så kallad Parship-personlighetsprofil.

Parship markerar de svar på frågor separat som inte ska visas för andra registrerade . Alla andra uppgifter i Parship-profilen är synliga på webbplatsen och appen för andra inloggade registrerade. Likadant är den typen av uppgifter som den registrerade lämnat ut till andra registrerade synliga, inklusive ålder, postnummer, intressen etc.

Parship ger möjlighet att ange ett mobilnummer för en så kallad ID-Check eller för att få sms från Parship. Indikeringen av ett mobilnummer är inte nödvändigt för att använda Parship-tjänsten.

Vid registrering via Apple (“Apple-inloggning”)

Parship erbjuder dig möjligheten att registrera dig via ditt Apple-konto. Om du gör så, får vi de uppgifter vi behöver för registreringen av Apple. För detta krävs en överföring av uppgifter.

Vi har inget inflytande över mängden uppgifter som Apple samlar in via Apple-inloggningen. Om du inte vill att Apple ska samla in information om dig i anslutning till din användning av vår onlinetjänst, utan du vill använda tjänsten för egna ändamål, ska du inte använda Apple-inloggning.

Du kan när som helst separera ditt Parship-konto från ditt Apple-konto på vår webbplats. I det här fallet behöver vi de åtkomstdata som beskrivs ovan från dig.

För mer information om undersökningens syfte och omfattning, Apples ytterligare behandling och användning av dina uppgifter samt dina rättigheter och alternativ, se Apples integritetspolicy: https://www.apple.com/se/legal/privacy/.

Vid registrering via Facebook (“Facebook-inloggning”)

Parship erbjuder dig möjligheten att registrera dig via ditt Facebookkonto. Om du gör så, får vi de uppgifter vi behöver för registreringen av Facebook. För detta krävs en överföring av uppgifter.

Vi har inget inflytande över mängden uppgifter som Facebook samlar in via Facebook-inloggningen. Om du inte vill att Facebook ska samla in information om dig i anslutning till din användning av vår onlinetjänst, utan du vill använda tjänsten för egna ändamål, ska du inte använda Facebook-inloggning.

För mer information om undersökningens syfte och omfattning, Facebooks ytterligare behandling och användning av dina uppgifter samt dina rättigheter och alternativ, se Facebooks integritetspolicy: http://www.facebook.com/policy.php.

Fullbordande av premiummedlemskap

Om den registrerade (“premiummedlemmen” nedan) beslutar sig för att använda en av Parships avgiftsbaserade tjänster (ett så kallat “premiummedlemskap”), kommer följande information att samlas in i samband med beställningen:

 • namn och förnamn
 • bostadsadress
 • betalning och betalningsuppgifter (kreditkortsuppgifter lagras av betalningsleverantören, inte av Parship)

Kommunikation med de registrerade och kundservice

Parship lagrar kommunikation mellan registrerade och kommunikation med kundservice. De registrerades kommunikation vid inloggad status är krypterad.

Ta hänsyn till följande när du kommunicerar med vår kundtjänst: Om du kommunicerar med vår kundtjänst när du är inloggad, krypteras kommunikationen. Om vår kundtjänst svarar via e-post är kommunikationen okrypterad.

Vilken information samlar Parship in i marknadsföringssyfte?

När du har avslutat det fria grundläggande medlemskapet anger du din e-postadress i inmatningsmasken. Den här e-postadressen användas för att skicka reklamemail till PE Digital GmbHs gratis och betalda produkter, utan att du behöver ditt samtycke. Du har möjlighet att när du vill göra invändningar mot användningen av din e-postadress i marknadsföringssyfte. Parships webbplats erbjuder också möjligheten att registrera sig för ett gratis nyhetsbrev genom att klicka på en kryssruta. Uppgifterna från inmatningsmasken används när du registrerar dig för nyhetsbrevet. Du kan, återigen, göra invändningar mot användningen av din e-postadress för mottagande av nyhetsbrev. Du kommer också att få personliga anvisningar under ditt Parship-medlemskap för att du ska kunna få ut det mesta av dina produkter från Parship. Här kan du få reda på vilka cookies Parship använder som en del av sin marknadsföring.

Vilken information samlar Parship in vid användningen av Parships webbplats?

Vid varje åtkomst till webbplatsen överför Parship användaruppgifter från sina respektive besökare på webbplatsen – om inget annat anges nedan, även om de inte är Parship-medlemmar – från respektive webbläsare och lagrar dessa i loggfiler. Dessa data är:

 • information om den registrerades webbläsare och internetleverantör och operativsystemet (t.x. Windows 7, Apple OS, osv.)
 • den anropande datorns IP-adress (Internet Protocol address) - Här jämförs IP-adressen med en geo-databas, och användarens ursprung eller land, stat och stad bestäms.
 • Parship-plattformens användar-ID (enbart av Parship-medlemmar)
 • namnet på den åtkomna sidan
 • datum och tid för anropet
 • via vilken refereringsadress (ursprungsadress) den registrerade kom till den hämtade sidan
 • mängden överförda uppgifter
 • statusmeddelande om ifall hämtningen lyckades
 • sessionsidentifikationsnummer
 • Använd skärmupplösning


De så kallade inloggningsregisterna lagrar följande användningsdata varje gång Parship-medlemmen loggar in på nätverket:

 • datum och tid för anropet
 • användar-ID på Parship-plattformen
 • IP-adress (Internet Protocol address)
 • antalet sessionscookies
 • sessionsidentifikationsnummer
 • överensstämmelse med deltagares pseudonym


Behandlingens syfte

Parship behandlar personuppgifter från sina registrerade i följande syften:

 • För att fullborda de tjänster som beskrivs i de allmänna villkoren. (Rättslig grund till insamlingen av uppgifter är fullbordandet av det avtalsförhållande som slutits med dig som Parship-medlem). Observera att vi även samlar in uppgifter om sexuell läggning “ditt eget kön och det kön du söker” i detta sammanhang.
 • För missbruk, förebyggande och skydd. Parship kommer att använda de geodata och personuppgifter som samlats in i samband med din registrering, slutförandet av personlighetstestet och prästskapsprofilen för en personuppgifter för en automatisk översyn av eventuella bevis på missbruk av Parship-webbplatsen. Uppgifterna lagras i vår databas under pseudonym och jämförs med empiriska värden. Om den automatiserade behandlingen avslöjar någon misstanke om missbruk, granskar en av Parships medarbetare bedömningen och de underliggande ledtrådarna samt därefter informationen i den fria texten och de sparade profilfotona. En kundtjänstrepresentant granskar även rapporterade avtalsbrott gjorda av andra medlemmar. Dessutom använder Parship den frivilliga indikationen på ett mobilnummer för att utföra en säker identitetskontroll inom ramen för den så kallade ID-Check. (Rättslig grund är Parships och Parship-medlemmarnas berättigade intresse i att Parships tjänst inte missbrukas på något sätt av tredje part som bryter mot avtalet eller lagen).
 • För en automatiserad prisbestämning. (Rättslig grund är fullbordandet av avtalsförhållandet).
 • För att säkerställa dina ersättningsskyldigheter i avtalsförhållandet i händelse av brister. (Rättslig grund är, förutom fullbordandet av avtalsförhållandet, även Parships berättigade intresse i betalningen av ersättningen i enlighet med avtalet).
 • För webbplatsens funktionalitet, för att optimera och analysera webbplatsen och säkerställa säkerheten hos Parships informationsteknologisystem. I detta fall använder Parship tekniska, nödvändiga och inte nödvändiga, cookies eller analyscookies (Rättslig grund är Parships och Parship-medlemmarnas berättigade intresse i att Parships tjänst kan användas på ett säkert och enkelt sätt).
 • För inspelning och utvärdering av användarbeteende för interessebaserad annonsering (exklusivt PE Digital-produkter). För att mäta prestanda för dessa reklamkampanjer (sk konverteringsspårning) tillhandahåller vi spårningsdata till tredje part (till exempel Google och Microsoft). Du hittar mer information under "Webanalys". (Rättslig grund är parternas och andra annonsörers berättigade intresse att spela intressebaserad annonsering och att ge annonsörer annonser som är skräddarsydda för sina personliga intressen.
 • För integration av sociala plugins och sociala delfunktioner. (Rättslig grund är parternas berättigade intresse att följa begäran från användare som har aktiverat ett socialt plugin för att dela informationen med motsvarande sociala nätverk.
 • För självannonsering via okrypterade reklamemails, SMS eller WhatsApp-meddelanden och annonser i form av bannerannonsering på andra webbplatser. (Rättslig grund är PE Digital GmbH:s berättigade intresse i direkt marknadsföring av sina egna produkter).
 • För att skicka olika nyhetsbrev (via okrypterad e-post eller SMS / WhastApp meddelanden) där du kan få reda på mer om produkterna. (Rättslig grund är å ena sidan fullbordandet av avtalet och Parships legitima intresse i direktreklam).
 • För marknadsundersökning och räckviddsmätning. (Rättslig grund är Parships berättigade intresse i att få insikt i Parships webbplats marknadsvärde i direkt jämförelse med tredje parters webbplatser). Det berättigade intresset uppstår också ur det ekonomiska utnyttjandet av resultaten från räckviddsmätningen. Användarkategorierna utgör grunden för en intresseorienterad anpassning av marknadsföringsmaterialet och marknadsföringsåtgärderna. Läs mer här).


Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

 • I den mån vi får samtycke från dig om uppgifterna som är föremål för behandlingen av personuppgifter, artikel 6.1 a i EU:s allmän dataskyddsförordning (GDPR) som rättslig grund.
 • Vid behandling av personuppgifter som krävs för att fullborda Parships avtalsförhållande (basmedlemskap eller premiummedlemskap), artikel 6.1 b i GDPR (allmän uppgiftsskyddsförordning) som rättslig grund. Detta gäller även behandling som krävs för att utföra åtgärder före avtalsförhandlingarna.
 • Om en behandling är nödvändig för att skydda ett av Parships berättigade intressen eller en tredje part, som dess medlemmar, och om intressena, de grundläggande rättigheterna och friheterna hos personen i fråga inte får övertaget över det första intresset, är artikel 6.1 f i GDPR (allmän uppgiftsskyddsförordning) rättslig grund för behandling.
 • Vid behandling av personuppgifter som krävs för egenprofilering (basmedlemskap eller premiummedlemskap), är rättslig grund artikel 6.1 f i GDPR (allmän uppgiftsskyddsförordning).


Överföring av uppgifter till tredje part; tjänsteleverantör

Dina personuppgifter kommer enbart att lämnas ut till tredje part av Parship om så är nödvändigt för att fullborda avtalet, eller om du har lämnat ditt samtycke. Om uppgifter förs över till tredje part baserat på ett berättigat intresse, förklarar vi vårt berättigade intresse i denna integritetspolicy.

Dessutom får personuppgifter överföras till tredje part så länge Parship är skyldiga att göra detta enligt lag, alternativt genom verkställbar officiell order eller verkställbart domstolsbeslut.

Tjänsteleverantör

Parship förbehåller sig rätten att använda sig av leverantörer för insamling eller behandling av personuppgifter. Tjänsteleverantörer erhåller enbart de personuppgifter de behöver av Parship för sin specifika aktivitet.

Parship använder tjänsteleverantörer för att sända e-post och nyhetsbrev till sina medlemmar. Dessutom förser tjänsteleverantörer Parship med serverkapacitet. Externa betalningstjänster och leverantörer av insamlingsrelaterade tjänster hjälper Parship med betalningsavräkningar. Beroende på vilket betalningssätt du väljer i beställningsprocessen, kommer Parship att vidarebefordra de insamlade uppgifterna för att behandla betalningar (t.ex. bank- eller kreditkortsuppgifter) till den betalningsinstitution eller den betalningstjänstleverantör som Parship utsett. Betalningstjänstleverantören samlar också delvis in dessa uppgifter på eget ansvar. I detta avseende är det respektive betalningstjänstleverantörs integritetspolicy som gäller.

Tjänsteleverantörer är ofta involverade som så kallade mottagare och får enbart behandla personuppgifter för personer som är registrerade för denna onlinetjänst i enlighet med Parships instruktioner.

Överföring av uppgifter till länder utanför EES

Vi vidarebefordrar även personuppgifter till tredje part eller processorer som befinner sig utanför EES-länderna. I sådana fall säkerställer vi före överföringen att mottagaren är föremål för lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. på grundval av ett EU-kommissionens adekvat beslut för det aktuella landet, genom självcertifiering av mottagaren för skyddet mellan EU och USA (EU-US Privacy Shield) eller genom att ha kommit överens om så kallade standardiserade dataskyddsklausuler i Europeiska unionen med mottagaren) eller tillräckligt med användarnas samtycke.

Lagringstid; bevarandeperioder

Vi lagrar dina uppgifter så länge som krävs för att kunna tillhandahålla vårt onlineutbud (basmedlemskap och premiummedlemskap) och de tjänster som ingår, eller om vi har ett berättigat intresse i en längre lagringstid. I alla övriga fall kommer vi att radera dina personuppgifter, förutom sådan information som vi kan behöva behålla för att fullborda avtalsenliga eller lagstadgade (t.ex. skattemässiga eller kommersiella) bevarandeperioder (t.ex. fakturor).

För basmedlemmar: Du kan när som helst invända mot att lagring av de personuppgifter som ingår i din profil görs med framtida effekt. Du kan också själv radera uppgifterna i din profil. För basmedlemmar som är inaktiva i 24 månader raderar Parship automatiskt uppgifter i den personliga profilen.

För premiummedlemmar: Personuppgifter för Parships premiummedlemmar lagras alltid under avtalets giltighet. Om du ber oss om att radera dina uppgifter, gör vi detta, så länge det inte finns något lagstadgat krav om att dessa uppgifter måste lagras. Uppgifter som är föremål för en bevarandeperiod kommer vi att låsa fram till utgången av bevarandeperioden. Om du inte ber oss radera dina uppgifter innan ditt premiummedlemskap avslutas, kommer ditt premiummedlemskap att omvandlas till ett basmedlemskap. I detta fall gäller den information som nämnts tidigare beträffande lagringstid för basmedlemmar.

Observera att dina data först kommer att blockeras om borttagning förhindras av bevarandeperioder.

I samband med påståendet av registrerade rättigheter lagrar Parship de uppgifter som är nödvändiga för uppfyllandet eller beviset under begränsningsperioden.

Den registrerades rättigheter i överblicken

Du har rätt till åtkomst och, under vissa förhållanden, till rättelse, radering, begränsning av behandling eller till att invända mot behandlingen av personuppgifter och dataportabilitet.

Du kan också när som helst invända mot för framtiden behandlingen av dina personuppgifter i marknadsföringssyften (“invända mot marknadsföring”). Ta hänsyn till att det av organisatoriska skäl kan förekomma en överlappning mellan hävdandet av din rättighet att invända och användningen av dina uppgifter som en del i en pågående kampanj.

Du har gett oss information om din sexuella läggning (ditt eget kön och det kön du söker). Du kan när som helst hävda din rätt att invända mot detta samtycke med framtida effekt. Lagenligheten i behandlingen av dina uppgifter tills du hävdar din rätt att invända förblir opåverkad. Från tidpunkten för ditt återkallande kan förslag på partners inte längre göras och Parship kan inte längre tillhandahålla sin tjänst.

Använd informationen under Kontakt för att hävda dina rättigheter. Kom ihåg att se till att vi enkelt kan identifiera dig.

Alternativt kan du använda inställningsalternativen i din profil för att rätta de uppgifter du har angett under registreringen eller för att göra en invändning mot marknadsföring. Du kan också själv radera uppgifterna i ditt Parship-basmedlemskap. En radering av uppgifter i premiummedlemskap kan enbart initieras via Parships kundtjänst. Observera att dina uppgifter initialt enbart blockeras om raderingen förhindras av bevarandeperioder.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inkomma med klagomål till en dataskyddsmyndighet. Du kan kontakta den dataskyddsmyndighet som är ansvarig lokalt för dig eller för ditt land, eller den dataskyddsmyndighet som är ansvarig för oss. Denna är:

Free and Hanseatic City of Hamburg, The Hamburg Commissioner for Data Protection and Freedom of Information, Prof. dr. med. Johannes Caspar, e-post: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Cookies & Web Spårning

Det här onlineerbjudandet använder cookies. Vilka cookies används i detalj kan hittas här. Förutom namnet på de enskilda cookies har vi också listat det avsedda ändamålet och annan viktig information. Du kan använda Parship via URL tfv.parship.se utan marknadsföringscookies och analyscookies.

Cookies är små textfiler som sänds när du besöker en webbplats och som lagras i användarens webbläsare. Om motsvarande webbsida hämtas sänder användarens webbläsare tillbaka innehållet i dessa cookies, vilket därmed gör det möjligt att känna igen användaren. Vissa cookies raderas automatiskt efter avslutad webbläsarsession (så kallade sessionscookies), andra lagras under en förutbestämd tid eller permanent i användarens webbläsare och raderar därefter sig självmant (så kallade tillfälliga eller permanenta cookies).

Inga personuppgifter lagras i cookies, enbart en onlineidentifierare.

Vilken typ av cookies använder Parship?

Nödvändiga cookies

Vissa cookies krävs för att vårt onlineerbjudande ska vara säkert och enkelt att använda. Denna kategori innehåller t.ex.

 • cookies med uppgift att identifiera och autentisera våra användare;
 • cookies som tillfälligt lagrar vissa användarinmatningar;
 • cookies som lagrar vissa användarpreferenser.


Analyscookies

Vi använder analyscookies för att registrera användarbeteendet (t.ex. besökta undersidor) hos våra användare och för att utvärdera dem i statistisk form.

Tredjeparts-marknadsföringscookies/tredjeparts-pixlar/spåra tredje part

Vi tillåter även andra företag att samla in våra användares uppgifter via marknadsföringscookies eller pixlar. Detta gör att vi och tredje part kan förse våra användare med våra onlineerbjudanden innehållande intressebaserad marknadsföring baserat på en analys av deras användarbeteende (t.ex. bannerannonsering som klickats, undersidor som besökts) i sin helhet och inte begränsat till vårt onlineerbjudande.

Vilka cookies / pixlar används i detalj kan hittas här. Förutom namnet på de enskilda cookies / pixlarna har vi också listat den avsedda användningen och annan viktig information här. Du kan använda Parship via URL tfv.parship.se utan marknadsföringscookies och analyscookies.

Hur kan du förhindra att cookies används eller radera cookies?

Du kan använda Parship via URL-adressen tfv.parship.se som är fri från marknadsföringscookies och analyscookies. I detta fall används enbart de cookies som är nödvändiga för att kunna använda webbplatsen.

Alternativt kan du när som helst inaktivera lagringen av cookies via inställningarna i din webbläsare och radera cookies som redan har lagrats i din webbläsare (se Tekniska noteringar). Observera dock att detta onlineerbjudande eventuellt inte fungerar, eller enbart fungerar i en begränsad omfattning, utan cookies.

Vi rekommenderar även dig att besöka webbplatsen www.YourOnlineChoices.com för information och hjälp i samband med webspårningsmekanismer.

Webbanalys

Vi behöver statistisk information om användningen av vår onlineerbjudande för att göra det mer användarvänligt, mäta räckvidden, utföra marknadsundersökningar och att visa relevanta annonser för dig. För detta syfte arbetar vi med olika auktoriserade tjänsteleverantörer och använder webbanalysverktyg. Antingen använder verktygen inte användares IP-adresser alls, eller avkortas dessa omedelbart efter undersökningen. Användarprofilerna som genereras av verktygen som använder analyscookies, eller genom en utvärdering av loggfilerna, slås inte samman med personligt identifierbar information.

Leverantörerna av verktygen behandlar uppgifter som en mottagare i enlighet med våra instruktioner, och inte för egna syften. Dessa leverantörer omfattas av deras respektive integritetspolicyn.

Vilka webanalysmekanismer används i detalj kan hittas här. Förutom beskrivningen av de enskilda analysmekanismerna har vi också listat den avsedda användningen och annan viktig information. Du kan använda Parship via URL tfv.parship.se utan webanalysmekanismer.

Du kan använda Parship via URL-adressen tfv.parship.se som är fri från marknadsföringscookies och analyscookies. I detta fall används enbart de cookies som är nödvändiga för att kunna använda webbplatsen.

Vi rekommenderar även dig att besöka webbplatsen www.YourOnlineChoices.com för information och hjälp i samband med webspårningsmekanismer.

Google Analytics

Webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalyseringstjänst som tillhandahålls av Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Google Analytics använder cookies som lagras på din dator och som tillåter en analysering av din användning av webbplatsen. Detta är cookies från Google själva (Google Analytics cookies). Parship använder Google Analytics med den extrafunktion som erbjuds av Google för anonymisering av IP-adresser: I detta fall är Googles IP-adress vanligtvis redan i avkortad inom EU, och bara i undantagsfall redan avkortad i USA, och sparas alltid enbart i avkortad form. Å Parships vägnar, kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning, såsom Google Analytics rapporter om demografi och intressen, och tillhandahålla dessa till Parship. Hur Google behandlar uppgifter beskrivs här.

Google Analytics marknadsföringsåtgärder kommer inte att användas av Parship.

Du kan använda Parship via URL-adressen tfv.parship.se som är fri från marknadsföringscookies och analyscookies. I detta fall används enbart de cookies som är nödvändiga för att kunna använda webbplatsen.

Användning av Google Ads konverteringsspårning

Parship använder Google Ads program för onlinemarknadsföring och Google Ads konverteringsspårning. Google konverteringsspårning är en analyseringstjänst som tillhandahålls av Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). När du klickar på en annons som tillhandhålls av Google, kommer en konverteringsspårningscookie att placeras på din enhet. Denna typ av cookie inaktiveras efter 90 dagar. Om du besöker vissa webbsidor på din webbplats och cookien inte har inaktiverats, kan Google och vi känna igen att du har klickat på annonsen och att du omdirigerades till den här sidan. Alla Google Ads-kunder får olika cookies.

Den information som samlas in vid användning av konverteringscookies används för att generera konverteringsstatistik åt Ads-annonsörer som har valt konverteringsspårning. Den talar om för kunderna det totala antalet användare som har klickat på deras annons och som omdirigerats till en konverteringsspårningstaggsida. Ingen personlig information om användarens identitet kommuniceras.

Du kan använda Parship via URL-adressen tfv.parship.se som är fri från marknadsföringscookies och analyscookies. I detta fall används enbart de cookies som är nödvändiga för att kunna använda webbplatsen.

Användning av remarketingfunktionen för Google Ads

Parship använder online-annonsprogrammet "Google Ads" och inom ramen för denna omvandlingsspårning (utvärdering av användaråtgärder). Google-omvandlingsspårningen är en analystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Den här funktionen tillåter Parship att rikta besökare till webbplatsen med annonsering genom att leverera personliga, intressebaserade annonser till Parship-besökare när de besöker andra webbplatser i Googles Display-nätverk eller använda Googles eller en partners sökfunktion. Google använder cookies för att analysera användningen av webbplatsen, som utgör grunden för att skapa intressebaserad annonsering. För att göra detta sparar Google en liten fil med en sekvens av siffror i webbläsarna av Parship-användare. Sekvensen av nummer används för att registrera Parship-besök. Vi samlar också in anonym information om användandet av Parship. Inga personuppgifter från besökare till Parship lagras. Om användare senare besöker andra webbplatser på Googles Display-nätverk eller sökningen funktion av Google eller en partner, kommer Parship att visa annonser till besökare som med stor sannolikhet kommer att inkludera tidigare åtkomliga produkt- och informationsområden.

Du kan använda Parship via URL-adressen tfv.parship.se som är fri från marknadsföringscookies och analyscookies. I detta fall används enbart de cookies som är nödvändiga för att kunna använda webbplatsen.

Du kan permanent avaktivera användningen av cookies av Google genom att följa länken nedan och ladda ner och installera plugin-programmet som finns där: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv. Alternativt kan du inaktivera användningen av cookies av tredje part genom att besöka sidan om inloggning av nätverksannonsering på http://www.networkadvertising.org/choices/ och genomföra ytterligare information om borttagning som nämns där. Mer information om Google Remarketing och Googles sekretesspolicy finns på http://www.google.com/privacy/ads/.

Social Plugins

En integrering av sociala plugins leder normalt till leverantören av de cookies som lagrar plugins. De olika plugin-leverantörerna sammanställs nedan under “plugin-leverantörer”.

För att vi ska kunna öka skyddet av dina uppgifter när du besöker vår onlinetjänst, integreras plugins på webbplatsen via en så kallad “Shariff-lösning”. Detta säkerställer att ingen anslutning etableras till servern hos respektive plugin-leverantör när du anropar en webbplats i detta onlineerbjudande.

Din webbläsare etablerar enbart en direktanslutning till servern hos respektive plugin-leverantör om plugins aktiveras av dig. Detta ger plugin-leverantören information om att din webbläsare har anropat den aktuella sidan på vår onlinetjänst, även om du inte har något användarkonto hos leverantören eller om du inte för närvarande är inloggad. Loggfiler (inklusive IP-adresser) överförs från din webbläsare direkt till en server hos respektive plugin-leverantör och kan eventuellt lagras där. Denna server kan finnas utanför EU eller EES (till exempel i USA).

Plugins representerar fristående tillägg från plugin-leverantörerna. Därför har vi inte något inflytande över omfattningen av det plugin-leverantörerna samlar in och lagrar via plugin-uppgifterna.

Om du inte vill att plugin-leverantörerna ska få informationen som samlas in via den här internetportalen och spara eller återanvända den, ska du inte använda respektive plugin.

I grund och botten kan du förhindra att plugins laddas med tillägg på din webbläsare helt, med så kallade skriptblockerare.

Mer information om syftet med och omfattningen av undersökningen, plugin-leverantörers ytterligare behandling och användning av dina uppgifter samt dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda dina uppgifter hittar du i respektive leverantörs integritetspolicy.

Parship använder sociala plugins (“plugins”) från nedanstående leverantörer:

Sociala plugins från Facebook

Plugins från det sociala nätverket Facebook; Facebook finns tillgängliga på https://www.facebook.com från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, och på https://sv-se.facebook.com/ från Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland, ("Facebook"). En översikt över Facebooks plugins och deras framträdande hittar du här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/; Du hittar information om dataskydd på Facebook här: http://www.facebook.com/policy.php

Sociala plugins från Twitter

Plugins från Twitter; Twitter drivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). En översikt över Twitters plugins och information om dataskydd på Twitter hitter du här: https://twitter.com/privacy

Sociala plugins från Google+

Plugins från det sociala nätverket Google+; Google+ drivs av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). För en översikt över plugins från Google+ och deras framträdande, se: https://developers.google.com/+/plugins; För integritetsinformation på Google+, gå till: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html


Bilaga: Tekniska noteringar om cookies

(använd Parship helt utan reklam via adressen tfv.parship.se)

Internet Explorer:

Instruktioner på http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

Mozilla Firefox:

Instruktioner på https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Google Chrome:

Instruktioner på https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari:

Instruktioner på https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Registrera och prova utan kostnad Registrera utan kostnad

Jag är

Jag söker

Vänligen ange om du är man eller kvinna och om du söker en kvinnlig eller en manlig partner.
Please enter a valid e-mail address and note that you can only have one account per e-mail address.
Välj ett personligt lösenord.
Ditt lösenord uppfyller inte villkoren
Allmänna villkor och integritetsmeddelande gäller. Med kostnadsfritt medlemskap erhåller du regelbundet erbjudanden via e-post om betalt medlemskap och ytterligare produkter från PE Digital GmbH (som när som helst kan sägas upp).
#!Tracking wird blockiert
Error with static Resources (Error: 418)